Співробітники Музею взяли участь в археологічних експедиціях

Submitted by admin on Sun, 09/01/2013 - 01:35

З 1 по 15 липня 2013 року в с.Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області працювала археологічна експедиція, яка проводила дослідження катакомбного могильника салтово-маяцької археологічної культури (начальник експедиції – кандидат історичних наук В.С.Аксьонов; керівник практики – кандидат історичних наук В.В.Скирда; начальник розкопу – К.Ю.Пеляшенко).

В експедиції взяли участь співробітники Харківського історичного музею, Музею археології та етнографії Слобідської України, а також викладачі, аспіранти та студенти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. До цієї експедиції долучився і співробітник Музею історії Десятинної церкви – завідувач науково-дослідного відділу фондів Р.М.Наздрачов.

***

З 8 липня по 8 серпня 2013 року в с.Криничне Болградського району Одеської області діяла археологічна експедиція з дослідження археологічних пам’яток Дунайської Болгарії (начальник експедиції –старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу фондів МІДЦ В.І.Баранов; керівник практики – доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова О.А. Пригарін; начальник розкопок (поселення) – О.А.Лаптєв; начальник розкопок (могильник) – Р.М.Наздрачов).

Під час експедиції діяло два загони. Перший здійснював археологічні дослідження на поселенні, другий – на могильнику.

В експедиції взяли участь викладачі, аспіранти та студенти Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова та Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Учасником цієї експедиції став також старший науковий співробітник Науково-дослідного відділу історико-археологічних досліджень МІДЦ Є.С.Калашник.

Категорию: